Polityka kredytowa

Kilka słów o polityce kredytowej…

Od kilku lat cena pieniądza na rynku międzybankowym jest bardzo niska. Dlatego niskie jest także oprocentowanie kredytów – ma to znaczenie szczególnie dla kredytów hipotecznych. Możemy dzięki temu zauważyć zwiększenie popytu na zakup nieruchomości.

Wielu z nas zastanawia się, czy jest sens wnioskować o kredyt hipoteczny. I tutaj chciałabym podkreślić, że każdy bank posiada nieco odmienne kryteria oceny zdolności kredytowej.
Dlatego, jeśli pracujemy na umowę zlecenia, umowę o dzieło, czy umowę na czas określony, istnieje szansa na pozytywną decyzję banku.

W chwili obecnej akceptowane są następujące źródła dochodu:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa o pracę na czas określony
  • umowa zlecenia
  • umowa o dzieło
  • działalność gospodarcza
  • emerytura i zasiłek przedemerytalny
  • renta na czas nieokreślony

Aby mieć pewność jakie są kryteria polityki kredytowej i czy mamy zdolność, można to sprawdzić bez raportu BIK. Posiadamy odpowiednie narzędzia, dzięki którym sprawdzimy jakie są szanse na przyznanie środków i w jakiej wysokości.

 

[elfsight_contact_form id="3"]