Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu często kojarzy się z zabezpieczeniem naszych murów od zdarzeń losowych typu pożar, powódź, czy huragan.
Obecnie możemy uznać to za ogólnie przyjęty stereotyp, bowiem na przestrzeni ostatnich lat Ubezpieczyciele postawili na rozwój swoich produktów i dopasowanie ich do realnych naszych realnych potrzeb.
W poniższym artykule przedstawię Państwu kilka ciekawostek związanych z ubezpieczeniami mienia i wyjaśnię na czym polega ochrona.
Dowiedzą się Państwo również, dlaczego warto posiadać polisę zabezpieczającą nasz dom, czy mieszkanie , a także co jest ważne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest majątek.

Na początku jednak omówmy definicję „wartości”. Co wchodzi w skład majątku, który ma stać się przedmiotem ubezpieczenia?

Określanie wartości własnego mienia niejednokrotnie sprawia nam pewną trudność. Pierwsze skojarzenie i odpowiedź na pytanie o wartość stanowią przedmioty takie jak mury, wartość sprzętu AGD i RTV, biżuteria, dzieła sztuki, papiery wartościowe. Nie od razu nasuwa nam się fakt, że tak naprawdę z pozoru bezwartościowe przedmioty, jak np. używane ubrania, buty, torebki, rzeczy osobiste , czy elementy dekoracyjne w mieszkaniu mogą mieć wartość wyższą, niż tylko ta sentymentalna i stanowić niemałą sumę ubezpieczenia.
Niektórzy z nas wolą trzymać swoje pieniądze w gotówce – w mieszkaniu,
nie na koncie bankowym. Tutaj warto dodać, że ubezpieczenie może chronić nasze wartości pieniężne poza miejscem zamieszkania i jest to świetna wiadomość dla Pań (i ich torebek).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ubezpieczenie-mienia-poza-domem.-Polisa-z-pakietem-Torebka--724x1024.jpg


Warto zaznaczyć, że możemy rozróżnić dwa rodzaje wartości definiowane w załączniku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). We wspomnianym dokumencie, obowiązkowo dołączanym do każdej polisy przeczytamy o wszystkich szczegółach związanych z zakresem ochrony .

Nawiązując do „wartości przedmiotu ubezpieczenia” możemy rozróżnić dwa rodzaje:


Wartość odtworzeniowa – czyli wartość środków, wystarczających do przywrócenia mienia do stanu „jak nowe” .

Wartość rzeczywista – wartość kosztu odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o stopień zużycia (amortyzację)

Podczas zawierania polisy na mieszkanie konieczne jest również ustalenie sum ubezpieczenia względem ryzyka potencjalnych zdarzeń.
Do zdarzeń objętych ubezpieczeniem zaliczamy między innymi:
– ogień i żywioły
– trzęsienie ziemi
– zalanie
– kradzież / rabunek
– dewastację ( w tym graffiti)
– szkody mrozowe
– powódź
– przepięcia

– koszty poszukiwania przyczyny awarii

 

 

Większość Towarzystw proponuje w zakresie ochronymajątku pakiety assistance.
Jest to pomoc fachowca w cenie jednorocznej składki, która przyda się w razie zepsucia sprzętu RTV/AGD – telewizora,pralki, lodówki,czy zmywarki. Hudraulik, czy ślusarz –  zjawi się w razie usterki po zgłoszeniu tego faktu w infolinii ubezpieczyciela.

Warto korzystać z tych przywilejów, ponieważ na przestrzeni kilkunastu lat zauważyć można tendencję do psucia się sprzętów elektronicznych, często po wygaśnięciu gwarancji producenta. Ważne, że dla Towarzystwa w którym posiadamy ubezpieczenie z pakietem Assistance, wiek posiadanego sprzętu nie będzie mieć znaczenia.
 

 

Ciekawym dodatkiem jest „pomoc medyczna„, gdzie w ciągu roku polisowego można skorzystać z wizyty lekarza pediatry/internisty, pielęgniarki w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, dostawy leków. Możemy liczyć również na pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej.

Suma ubezpieczenia zdefiniowana jest jako limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla każdej określonej grupy przedmiotów i rodzajów zdarzeń określonych w OWU.
Przykładowo, rozróżniając ryzyko ognia i innych zdarzeń losowych, weźmiemy pod uwagę pełną wartość nieruchomości – mury
Gdy już wiemy w jaki sposób oszacować wartość, następne nasuwa się pytanie, jak właściwie udowodnić, że takie przedmioty posiadamy?
Ważną wskazówką jest to, że powinniśmy gromadzić dowody zakupy w postaci faktur, paragonów, umów kredytowych. Dobrze jest także prowadzić dokumentację zdjęciową z naszego mieszkania.
Jedna z moich Klientek ubezpieczyła swoje mieszkanie, choć nigdy wcześniej nie posiadała ochrony mienia. Po niespełna miesiącu poinformowała mnie, że w mieszkaniu rozległ się huk, zatem udała się do pokoju i niestety okazało się, że ze ściany spadła szafka z elementami oszklenia. Ściana niemalże runęła i dlatego mebel spadł na podłogę.
Wraz z szafką zniszczeniu uległy elementy ceramiki.
Klientka zgłosiła szkodę, na miejscu pojawił się rzeczoznawca i wycenił wartość szkody, po czym Klientka otrzymała wpłatę na rachunek.
Tajemnicą nie jest fakt, że kwota zwrotu stanowiła 3 razy wyższą wartość, niż roczna składka za ubezpieczenie.
W niektórych przypadkach do wypłaty odszkodowania w ramach posiadanej polisy wystarczająca będzie dokumentacja zdjęciowa.

Mimo iż nie słyszymy zbyt często o kradzieżach z włamaniem czy rabunkach i dewastacjach, nie oznacza to, że takie zdarzenia nie mają miejsca. Minimalne zabezpieczenia zgodnie z OWU to co najmniej dwa zamki, dobrze jeśli jeden z zamków jest atestowany. Kiedy zawieramy polisę mieszkaniową, agent pyta jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiadamy w swoim domu. Sprawny domofon, alarm, stały dozór znacznie zmniejszaj ryzyko włamania lub nawet je eliminują , a składka ubezpieczeniowa jest dzięki temu jeszcze niższa. Należy również przyjąć sumę ubezpieczenia naszego mienia.
Każdy z nas posiada coś mniej lub bardziej wartościowego.
Ale co właściwie rozumiemy pod pojęciem „wartościowe”? Czy to tylko bardzo drogi telewizor, sprzęt audio lub kolia z brylantami? Rzeczywiście, cenne przedmioty, które łatwo wynieść z domu czy mieszkania, zadowolą potencjalnego złodziejaszka. W rzeczywistości jednak, wartość naszych przedmiotów powinniśmy oszacować począwszy od elementów garderoby, galanterii (którymi jest nie tylko nasza posiadana od wielu pokoleń biżuteria), następnie wliczając urządzenia elektroniczne (sprzęt RTV i AGD), meble i inne wartościowe przedmioty. Sumując wszystkie nasze przedmioty, okazuje się, że ostateczna suma będzie kilkakrotnie wyższa, niż pozornie mogłoby się to wydawać.


Za wyjątkiem mieszkańców ostatniego piętra w grę wchodzi zalanie przez sąsiada nad nami. Wielu moich Klientów obawia się podobnego zdarzenia, ponieważ ryzyko jego wystąpienia jest naprawdę wysokie – chociażby zalanie ze względu na pęknięcie wężyka od pralki.
Czy ktoś z Państwa zajmuje się akwarystyką? Do miłych zdarzeń z pewnością nie należy szkoda zaistniała wskutek pęknięcia akwarium, a to kolejny przykład potencjalnego zdarzenia powodującego straty i uszkodzenie mienia. Sama również tego doświadczyłam, a szczęściem w nieszczęściu było to, że szafka na której stało akwarium służyła do przechowywania między innymi dokumentów. Dobrze, że były w miarę zabezpieczone i zalanie nie przyniosło aż tak olbrzymich strat.


Warto wspomnieć, że największa ilość zgłaszanych szkód w zakresie stłuczenia czy pęknięcia dotyczy płyt indukcyjnych. Ochrona obejmuje między innymi kabiny prysznicowe, szyby okienne, kominkowe, akwaria, szklane elementy mebli.


Wychodząc naprzeciw nawet najbardziej wymagającym Klientom, Towarzystwa Ubezpieczeń przygotowały także klauzule, które mówią, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, co oznacza, że z naszej polisy zostaną pokryte szkody spowodowane np poprzez pozostawienie niewyłączonego żelazka lub zalanie wskutek niedokręconego kranu. Tego typu możliwość będzie w wariancie All Risk – ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń, które nie są wpisane na listę wyłączeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

A co z sytuacją, gdzie nie znamy przyczyny powstania szkody? Zdarza się, że nie mamy pojęcia co wpłynęło na straty w mieniu i zwalczanie skutków okaże się niewystarczające. Tego rodzaju sytuacje możemy dodatkowo ubezpieczyć na wypadek poszukiwania przyczyny szkody, czym zajmie się profesjonalna ekipa, której pomoc organizowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

 

Przy ubezpieczeniu domu, ochroną objąć możemy również budynki gospodrcze, garaże, obiekty małej architektury i elementy posesji.

 

Ubezpieczeniu podlegać mogą meble ogrodowe, grille, trampoliny, wózki dziecięce, a nawet rośliny.

 

 

[elfsight_contact_form id="3"]