Nasze zdrowie w naszych rękach

           Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielu z nas zaczęło podążać za trendem zdrowego stylu życia. Coraz większą uwagę przywiązujemy do produktów spożywczych, najlepiej bez glutenu, tych z mała ilością cukrów, bio warzyw i owoców, a co ważne z polskich upraw.  Niektórzy spędzają czas w spa i siłowni, inni uprawiają sporty takie jak bieganie, nordic walking, czy pływanie.
Niezależnie od tego co robimy w sferze preferowanych przez siebie aktywności aby czuć się dobrze  i wyglądać atrakcyjnie, nic i nikt nie stoi nam na przeszkodzie do realizacji postawionych celów.
             Wraz z rosnącym standardem życia rosną również nasze wymagania. Wymagamy więcej od siebie, a co za tym idzie także od tych, którzy pośrednio mogą wpływać na jakość naszego życia. To między innymi służba zdrowia, która z roku na rok działa sprawniej, lecz mimo to ponad połowa Polaków wypowiada się krytycznie na jej temat.
Głównym problemem jest czas oczekiwania na wizyty specjalistyczne
i utrudniony dostęp do profesjonalnego sprzętu medycznego.
Idąc z duchem czasu opracowana została alternatywa dla korzystania
z państwowej służby zdrowia, którą jest prywatna opieka medyczna.

 

 

Dla kogo ubezpieczenie zdrowotne?

Przede wszystkim dla tych, którzy nie posiadają takiego ubezpieczenia zawartego w umowie z Pracodawcą (ubezpieczenie prywatnej opieki medycznej oferują najczęściej duże korporacje i firmy prywatne).

 

Korzyści płynące z ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne to opieka medyczna na najwyższym poziomie. Dedykowana jest tym, którzy chcą korzystać z możliwości umawiania wizyt z terminem maksymalnie dwóch – pięciu dni u lekarzy specjalistów, bez kolejek i bez skierowań. To także możliwość korzystania z pakietów badań ambulatoryjnych i laboratoryjnych.

 

Ochrona z tytułu OC przy zakupie używanego pojazdu

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że z chwilą gdy stajemy się właścicielami pojazdu, pojawia się obowiązek wykupienia polisy.

 

Jak wygląda zakup używanego samochodu z aktywnym  ubezpieczeniem OC ?

Polisa jest przypisana nie do właściciela, lecz do danego pojazdu. Dlatego gdy kupujemy używany pojazd od zbywcy, który posiada ważne ubezpieczenie OC, mamy dwie możliwości:

  • korzystać z aktywnego ubezpieczenia OC
    (zbywca ma obowiązek poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od daty zbycia pojazdy, aby polisa została przepisana na nowego Właściciela)
  • wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (w dowolnym momencie) i wykupić nową polisę (kalkulacja w oparciu o dane nowego Właściciela pojazdu)

Kiedy kupujemy samochód w komisie, może posiadać on polisę krótkoterminową, która jest zawierana na okres 30 dni. Wówczas, należy pamiętać,  o zawarciu nowej polisy, by uniknąć przerwy związanej z brakiem ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wiąże się z nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Dlaczego jest to tak ważne?

Zgodnie z treścią ustawy Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Sumy gwarancyjne
– w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
– w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

[elfsight_contact_form id="3"]