Prospectum - nasze usługi kredytowe oraz oferta ubezpieczeń

Samochód

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus orem Ipsum has been the industry's standard dummy.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych to obowiązkowe ubezpieczenie, którego zakres regulowany jest  przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia OC we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych jest taki sam, ponieważ reguluje go Ustawa. Cena jednak może się różnić, czasami dość znacznie. Na wysokość cen wpływa wiele czynników, ale niektóre z nich są nam dobrze znane, czyli :

 • wiek kierowcy
 • miejsce zamieszkania
 • data urodzenia właściciela
 • data wydania prawa jazdy
 • użytkowanie ubezpieczanego pojazdu przez dodatkowe osoby
 • marka i model samochodu
 • pojemność silnika
 • planowany przebieg

Sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.  

NNW

Ubezpieczenie Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków to dobrowolna polisa, która chroni kierowcę i wszystkich podróżujących pasażerów pojazdu.

Ze względu na wciąż rosnącą liczbę samochodów na drogach, wzrasta także ryzyko wypadków. NNW to polisa, która może chronić nas nawet na całym Świecie. Wielu Klientów decyduje się na zakup ubezpieczenia NNW podczas zawierania umowy OC dla swojego samochodu, ponieważ w ten sposób chroni siebie i swoją rodzinę, a polisa obejmuje wszystkie czynności związane z użytkowaniem pojazdu:

 • wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
 • załadunek i rozładunek
 • postój pojazdu

Odpowiedzialność Towarzystwa

Sytuacje, w związku z którymi ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. W każdym załączniku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziemy pełną listę zdarzeń, do których zaliczamy między innymi:

 • zdarzenie, podczas którego kierujący był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • szkody zostały spowodowane w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa
 • szkody zaistniałe w zdarzeniu powstały wskutek rajdów, wyścigów lub działań wojennych

Assistance

W zależności od wariantu zapewnia pomoc w przypadku awarii pojazdu, kolizji czy wypadku. Czasem zdarza się nam zatrzasnąć kluczyki w pojeździe, wlać niewłaściwe paliwo lub być uczestnikiem kolizji. Pakiety assistance różnią się zakresem ochrony. Taka ochrona obejmuje między: innymi pomoc medyczną, holowanie pojazdu do wskazanego miejsca w kraju lub granicą, naprawę ogumienia, dostawę części, pomoc psychologa czy pojazd zastępczy.

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie autocasco to dobrowolna, kompleksowa ochrona pojazdu. W zależności od polisy ochrona obejmuje skutki zdarzeń takich, jak zniszczenie, uszkodzenie pojazdu bądź kradzież. Na rynku mamy dostępnych wiele wariantów autocasco, które różnią się ceną, zakresem ochrony i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 • uszkodzenie pojazdu, dewastacja (nieznany sprawca)
 • kradzież
 • żywioły

Ochrona w  Autocasco powinna być dopasowana przede wszystkim do potrzeb właściciela pojazdu, decyzję o jej wyborze podjąć należy w oparciu o zakres ochrony. Zakres AutoCasco zależy w dużej mierze od wieku pojazdu i od preferencji Kierowcy.

AutoCasco Serwisowy – ASO
To wariant, z którego korzystają przede wszystkim Nabywcy nowych samochodów, zakupionych u dealerów. Od momentu zakupu fabrycznie nowego pojazdu, którego wartość będzie wysoka przez najbliższe lata mamy zagwarantowaną naprawę na częściach oryginalnych.
Dodatkiem do AC jest gwarancja sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia polisy, nieredukcyjna suma ubezpieczenia oraz
brak amortyzacji części.

Następny wariant, to AutoCasco Partnerski W zależności od wieku pojazdu, jego naprawa odbywa się  przy użyciu części oryginalnych w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) lub Warsztacie, z którym Towarzystwo posiada umowę.
Naprawa odbywa się na częściach zamiennych wysokiej jakości.

Wariant kosztorysowy to taki, w którym szkoda wyceniana jest przez rzeczoznawcę, a nam przysługuje możliwość naprawy za otrzymaną gotówkę w dowolnym, wybranym warsztacie.

Ubezpieczenie szyb

Możliwość zakupienia wraz z OC lub AC. Pakiet zabezpiecza nas finansowo w przypadku pęknięcia i zbicia szyb w pojeździe. Najczęściej występujące uszkodzenia szyb związane są z odpryskującymi spod kół kamieniami podczas poruszania się pojazdem.

Ochroną objęte są także akty wandalizmu, wskutek których doszło do zbicia szyb. Czynniki atmosferyczne wpływające na szkody to z pewnością: gradobicie, wichura powodująca np. upadek gałęzi.
Podczas podejmowania decyzji o ochronie w pakiecie „Szyby” zawsze istotne będą:

 • wysokość udziału własnego lub jego brak przy wymianie szyby czołowej
 • terytorium, na którym obowiązuje ubezpieczenie
 • suma ubezpieczenia (która mieści się w przedziale między 3000 a 5000 zł)

Flota

Ubezpieczenie floty to polisa komunikacyjna, która w ramach jednej umowy obejmuje ochroną wiele pojazdów. Ubezpieczenie tego rodzaju dedykowane jest przede wszystkim firmom transportowym i spedycyjnym, jednak z tego rozwiązania skorzystać mogą także Klienci Indywidualni. W niektórych towarzystwach polisa może być zawarta już dla 5 pojazdów. Istnieje także możliwość wprowadzenia do floty prywatnych pojazdów Klienta. Cena ubezpieczenia jest zależna między innymi od historii szkodowości, wieku, rodzaju i ilości pojazdów. W naszej placówce przedstawimy najbardziej dopasowany wariant w najlepszej cenie.

Firmy z którymi współpracujemy

[elfsight_contact_form id="3"]