Prospectum - nasze usługi kredytowe oraz oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenia dla firm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus orem Ipsum has been the industry's standard dummy.

Ubezpieczenie majątku firmy 

Od zdarzeń losowych, takich jak deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew lub budowli, wybuch, zalanie, zapadanie/osuwanie się ziemi, opady atmosferyczne

Od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu

Ochroną objęte są:

 • Budynki, lokale , elementy działki
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • Środki obrotowe
 • Nakłady inwestycyjne
 • Materiały budowlane
 • Mienie w transporcie
 • Wartości pieniężne

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia

Ochroną objęte są:

 • szyby okienne
 • gabloty
 • stoły
 • lady sprzedażowe
 • lustra
 • akwaria
 • kominki
 • przegrody ścienne, boksy, kabiny, wykładziny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ochroną objęty jest sprzęt elektroniczny – stacjonarny i przenośny. ,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza zarówno szkody na osobie, jak i mieniu, powstałe w wyniku  prowadzonej działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca nie może się uchronić od odpowiedzialności,  ale może zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi związanymi z prowadzeniem swojej firmy.

Ubezpieczenie ładunków
w transporcie

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek następujących zdarzeń:

 • pożar
 • wybuch
 • dym i sadza
 • wiatr
 • grad
 • deszcz
 • powódź
 • uderzenie pioruna
 • lawina
 • trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi

 

Firmy z którymi współpracujemy

[elfsight_contact_form id="3"]