Prospectum - nasze usługi kredytowe oraz oferta ubezpieczeń

Inne

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus orem Ipsum has been the industry's standard dummy.

OC Medyczne

Ubezpieczenie dedykowane pracownikom branży medycznej. Ze względu na specyfikę pracy oraz obszar działalności, który związany jest z ratowaniem życia i zdrowia pacjentów, część podmiotów świadczących usługi medyczne, takich jak lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci posiada obowiązek zawierania polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie pokrywa szkody osobowe, które zostały wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie zdrowotne

To prywatna opieka medyczna na najwyższym poziomie. Umożliwia korzystanie z blisko 1000  prywatnych placówek na terenie całego kraju. Obejmuje szeroki zakres badań diagnostycznych i możliwość wizyt u lekarzy specjalistów bez skierowania. Ubezpieczenie medyczne to świetna alternatywa dla wszystkich, którzy chcą korzystać z konsultacji lekarskich bez konieczności oczekiwania na odległe terminy wizyt.

OC Zawodu

To ubezpieczenie obowiązkowe, dedykowane wykwalifikowanym osobom posiadającym uprawnienia w związku z prowadzoną działalnością, która wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Są to następujące grupy  zawodowe:

  • zarządcy nieruchomości,
  • adwokaci,
  • detektywi,
  • notariusze,
  • radców prawnych,
  • rzecznicy patentowi,
  • rzeczoznawcy majątkowi

OC Rolnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Rolnika to obowiązkowa polisa przeznaczona dla osób posiadających gospodarstwo rolne.

Firmy z którymi współpracujemy

[elfsight_contact_form id="3"]