Ochrona z tytułu OC przy zakupie używanego pojazdu

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że z chwilą gdy stajemy się właścicielami pojazdu, pojawia się obowiązek wykupienia polisy.

 

Jak wygląda zakup używanego samochodu z aktywnym  ubezpieczeniem OC ?

Polisa jest przypisana nie do właściciela, lecz do danego pojazdu. Dlatego gdy kupujemy używany pojazd od zbywcy, który posiada ważne ubezpieczenie OC, mamy dwie możliwości:

  • korzystać z aktywnego ubezpieczenia OC
    (zbywca ma obowiązek poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od daty zbycia pojazdy, aby polisa została przepisana na nowego Właściciela)
  • wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (w dowolnym momencie) i wykupić nową polisę (kalkulacja w oparciu o dane nowego Właściciela pojazdu)

Kiedy kupujemy samochód w komisie, może posiadać on polisę krótkoterminową, która jest zawierana na okres 30 dni. Wówczas, należy pamiętać,  o zawarciu nowej polisy, by uniknąć przerwy związanej z brakiem ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wiąże się z nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Dlaczego jest to tak ważne?

Zgodnie z treścią ustawy Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Sumy gwarancyjne
– w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
– w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

[elfsight_contact_form id="3"]