OC zarządcy nieruchomości

Funkcję zarządcy nieruchomości może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub zarząd wspólnoty, jeśli nie został wybrany  w tym celu organ zewnętrzny. Do najważniejszych zadań pomiotu należą utrzymanie porządku i utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

Sprawowanie wspomnianej funkcji wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bowiem będące w obowiązku zarządcy czynności wynikające z opieki nad powierzonym mieniem muszą być wykonywane rzetelnie, gdyż chodzi o interes i dobro mieszkańców. Zarządca jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i komfort.

Czy ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe na mocy artykułu 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Jakie obowiązki pełni zarządca nieruchomości?

Obowiązki nałożone na zarządców nieruchomości to między innymi:

 • kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania
 • kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych
 • ocena stanu technicznego zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji piorunochronowej
  dokonywanie remontów i napraw zgodnie z planem
 • wywóz nieczystości, usuwanie śniegu z dachów, usuwanie śniegu z ulic dojazdowych, dezynsekcja, deratyzacja

Jak chroni ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?

Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości.
Oznacza to, że jeżeli w  trakcie trwania ochrony ubezpieczenia, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego związane z pełnieniem czynności określonych w umowie w zakresie zarządzania nieruchomością przyczyniło się do powstania szkody osób trzecich, straty będą pokryte przez ubezpieczyciela na zasadach określonych w przepisach polskiego prawa.
Jednym z przykładów jest zalanie mieszkania wskutek zerwanego dachu, gdzie przyczyną są warunki atmosferyczne – wichura i ulewa.

Kiedy mieszkanie lokatora zostanie zalane ze względu na zerwany dach, wichurę, gradobicie lub ulewę, odszkodowanie jest wypłacane z OC zarządcy nieruchomości, niemniej jednak każdy lokator powinien posiadać swoją polisę ubezpieczeniową na zdarzenia związane ze szkodami w posiadanym mieniu.

Nie tylko nieruchomość, ale także teren wokół nieruchomości to taki obszar, na którym gdy dojdzie do zdarzenia, również odpowiedzialny jest zarządca. Przykładowo, jeśli dojdzie do zdarzenia na przejściu (chodniku) na terenie nieruchomości, na którym za porządek odpowiada wskazana osoba, a związek będzie mieć to z niedopełnieniem lub zaniechaniem określonych czynności, także poszkodowanemu będzie należało się odszkodowanie.

Przykładem takiego zdarzenia może wystająca gałąź, o którą potknął się pieszy. Bardzo powszechne zdarzenie to poślizgnięcie się na zalodzonym chodniku, który nie został zabezpieczony.
Drogi dojazdowe także muszą być zabezpieczone przy niesprzyjających kierującym pojazdów warunkach atmosferycznych.

Posiadanie polisy zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe, ale równocześnie jest takim rozwiązaniem, dzięki któremu odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia, a nie ze środków własnych zarządcy.  

Jaka jest suma gwarancyjna OC zarządcy nieruchomości?

Przepisy ustalają przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, a także minimalną sumę gwarancyjną, która wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Brak posiadania polisy może skutkować nałożeniem kary finansowej wynoszącej od czterokrotności aż do dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia.

Co daje ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy?

Polisa OC dla zarządcy nieruchomości pozwala zdjąć z barków brzemię odpowiedzialności zawodowej i skupić się na wykonywaniu codziennych obowiązków, których wykonywanie bardzo często jest związane z pracą pod presją czasu i sytuacjami powodującymi stres.

Poczucie bezpieczeństwa które daje ochrona powoduje, że sprawowanie pieczy nad nieruchomością i jej mieszkańcami jest dużo bardziej komfortowe.

Zakup używanego samochodu – poradnik


Kupując  samochód od osoby prywatnej lub w komisie, zadbać musimy o kilka ważnych szczegółów, by inwestycja okazała się słuszna
i pozwoliła w pełni cieszyć się naszym nowym pojazdem.

Przy podejmowaniu tej ważnej decyzji, należy zwrócić uwagę na pewne aspekty, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne. Sprawdzamy przede wszystkim stan techniczny pojazdu, ponieważ ma on służyć jeszcze przez lata.
Równie ważne będą dla nas aspekty prawne związane z transakcją.


Umowa kupna – sprzedaży. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podczas oględzin pojazdu, warto odłożyć na chwilę na bok emocje sprzyjające chęci szybkiej finalizacji zakupu.

Aby było łatwiej, warto  mieć obok siebie kogoś, pomoże w tym skomplikowanym procesie i w sposób obiektywny oceni parametry samochodu.

Do tematu kupna samochodu podejść należy ostrożnie i rozważnie.
Pochopna decyzja może nas wiele kosztować.


Mając pewność, że pojazd spełnia nasze wymagania techniczne, od strony wizualnej nie budzi zastrzeżeń, pozostaje tylko:

 • sprawdzenie nr VIN – powinien być wyraźny i znajdować się na tabliczce znamieniowej pojazdu. Należy upewnić się, że jest identyczny z numerem widniejącym na umowie kupna – sprzedaży.
  *Jeśli nie wiesz, gdzie w danym modelu samochodu powinieneś szukać numeru VIN, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie www.znajdzvin.pl
 • weryfikacja osoby zawierającej umowę. Zbywca pojazdu powinien wylegitymować się dowodem tożsamości. Osoba zawierająca umowę, musi być tą samą osobą, której dane widnieją na umowie

 • skompletowanie dokumentacji. Zbywca zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów pojazdu, a są nimi:
  umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC (druk okazywany policji podczas kontroli drogowej)

Jak sprawdzić, czy samochód posiada ubezpieczenie?

Bardzo łatwo sprawdzisz, czy w danym dniu samochód posiada aktualne OC na stronie
https://www.ufg.pl/infoportal
Wybierz zakładkę BAZA OC i AC, a następnie kliknij w link Identyfikacja umowy OC na dzień  
gdzie po wpisaniu nr VIN lub nr rejestracyjnego pojazdu w prosty sposób wygenerujesz informację o posiadanym ubezpieczeniu.

Konsekwencją braku ubezpieczenia OC komunikacyjnego może być nałożenie przez UFG kary finansowej.

Z roku na rok kary za brak OC są podwyższane.
Ile Kierowcy pojazdów mechanicznych zobowiązani będą zapłacić za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego?
Szczegóły przedstawia tabela:

Okres bez OC Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pozostałe pojazdy
do 3 dni 1 040 zł 1 560 zł 170 zł
4 – 14 dni 2 600 zł 3 900 zł 435 zł
powyżej 14 dni 5 200 zł 7 800 zł 870 zł

Przepisanie polisy OC

Sposób przepisania polisy może być inny w zależności od danego Towarzystwa Ubezpieczeń.
W niektórych Towarzystwach przepisanie polisy wiąże się z rekalkulacją składki, co oznacza, że poprzednia oferta będzie przeliczona na podstawie danych nowego właściciela pojazdu.
Może się zdarzyć, że oferta ta będzie wyższa i konieczna będzie dopłata do składki.

W  towarzystwach, w których rekalkulacja nie jest wymagana, nabywca będzie mógł korzystać z polisy do końca okresu jej trwania bez dodatkowych kosztów.

[elfsight_contact_form id="3"]