Ubezpieczenie domu w budowie

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy warto ponosić koszt opłacania składek podczas wznoszenia nowego budynku. Poza stwierdzeniem, że oczywiście warto, więcej na ten temat w poniższym artykule.

Budowa domu wiąże się z dużymi nakładami pieniężnymi. Inwestycja tego rodzaju często bywa rozłożona w czasie. Materiały na budowie oraz sam wznoszony budynek narażone są tym samym na zdarzenia losowe, na które nie mamy wpływu, takie jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, grad, upadek drzew, osuwanie i zapadanie się ziemi.

W niektórych Towarzystwach istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony o poniższe ryzyka:
ryzyko przepięcia (np. nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej, co spowodowało uszkodzenie instalacji)
ryzyko dewastacji (np. zniszczenie elewacji poprzez wykonanie graffiti)
ryzyko stłuczenia (np. zbicie szyb)

Pamiętajmy, że budowa domu zaczyna się od momentu rozpoczęcia prac budowlanych, do momentu ich zakończenia.

[elfsight_contact_form id="3"]