Blog ekspertów finansowych

Ochrona z tytułu OC przy zakupie używanego pojazdu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus orem Ipsum has been the industry's standard dummy.

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że z chwilą gdy stajemy się właścicielami pojazdu, pojawia się obowiązek wykupienia polisy.

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że z chwilą gdy stajemy się właścicielami pojazdu, pojawia się obowiązek wykupienia polisy.

 

Jak wygląda zakup używanego samochodu z aktywnym  ubezpieczeniem OC ?

Polisa jest przypisana nie do właściciela, lecz do danego pojazdu. Dlatego gdy kupujemy używany pojazd od zbywcy, który posiada ważne ubezpieczenie OC, mamy dwie możliwości:

  • korzystać z aktywnego ubezpieczenia OC
    (zbywca ma obowiązek poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od daty zbycia pojazdy, aby polisa została przepisana na nowego Właściciela)
  • wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (w dowolnym momencie) i wykupić nową polisę (kalkulacja w oparciu o dane nowego Właściciela pojazdu)

Kiedy kupujemy samochód w komisie, może posiadać on polisę krótkoterminową, która jest zawierana na okres 30 dni. Wówczas, należy pamiętać,  o zawarciu nowej polisy, by uniknąć przerwy związanej z brakiem ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wiąże się z nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Dlaczego jest to tak ważne?

Zgodnie z treścią ustawy Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Sumy gwarancyjne
– w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
– w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

[elfsight_contact_form id="3"]